Енергийно оползотворяване на биомаса

Преси за фуражи

Преси за фуражи

В общия случай фуражите са по-лесен материал за пелетизиране, който поставя по-малки изискания към конструкцията на пелетните преси, което пък  води и до по-ниски цени. Някои материали като слънчогледовата шлюпка обаче имат по-особени свойства и за тях са необходими специални конструктивни решения. Джей Системи ЕООД предалага на българския пазар пелетни преси, които са съобразени с различните видове фуражи. Тези преси
също могат да бъдат използвани за пелетизирането на дървесина, но за целта някои възли и детайли трябва задължително да се модифицират, което прави цената им сравнима с пресите, предназначени за дървени материали. Освен това, въпреки тези модификации, издръжливостта при пелетизиране на дървен материал продължава да бъде значително по-ниска от тази на пресите специализирани за дървесина. Ето защо, ако основният материал е дървесина, препоръчваме закупуването на съответните модели преси, които можете да видите тук.