Енергийно оползотворяване на биомаса

Изсушители

Изсушители

Джей Системи предлага различни видове изсушители за постигане на желаната влажност на материала.Офертите са разделени според вида конструкция на изсушителя. Фонтанните изсушители са с по-нсика цена, но обикновенно изискват материалът да бъде прекаран няколко пъти през тях. Барабанните изсушители са подходящи за по-големи приложения, където се изисква бързо и навременно подаване на големи обеми изсушен материал към пресите.