Енергийно оползотворяване на биомаса

Матрици

Матрици

Предлагаме разработване на технология за производство на пелети, съобразена с конкретния материал на клиента. Тази услуга се предлага както на наши клиенти, закупили преси от Джей Системи ЕООД, така и на фирми, които вече притежават преси, но не могат да достигнат добри производствени резултати. Практиката показва, че спазването на определени технологични практики е от ключово значение за постигане на производителността на пресите за пелети.

Разработката на технология, която предлагаме, включва определяне на оптимална едрина и влажност на изходния материал, определяне на профила на матрицата и ролките, необходими подготвителни съоръжения и/или използването на подходящи добавки. За изготвянето на технологията са ни необходими около 400 кг от вашата суровина, както и запознаване на място с вашите налични производствени съоръжения.