Енергийно оползотворяване на биомаса

Преси за дървесина

Преси за дървесина

Пресите за пелетизране на дървесина имат специални конструктивни решения, които съответстват на особеностите на материала. Твърдостта на дървесината и по-високите работни температури изискват по-голяма якост и надежност на отделните възли и детайли.