Енергийно оползотворяване на биомаса

С барабанни матрици за фуражи

С барабанни матрици за фуражи

Барабанните преси от серията SZLH са проектирани за производство на пелети от фуражи. За подобряване

производителността и качествата на пелетите се използва кондициониране с пара. Цената не включва доставка на парогенератор.

 

Мощност 58 kW
Производителност 500-700 kg/h
Цена в USD 43 345.00

Мощност 117 kW
Производителност 800-1200 kg/h
Цена в USD 89 332.00

Мощност 139/167 kW
Производителност 2000-2500 kg/h
Цена в USD 124 630.00

Консумативи за пресите SZLH-25 (период на износване на матрицата – 120-240 t, на ролерите – 40 t), цена: 492.00 USD

Цените са без 20% ДДС. Авансово плащане от 70%. Срок на доставка: до 60 дни след получаване на авансовото плащане.