Енергийно оползотворяване на биомаса

Изсушители

Фонтанни изсушители

Фонтанни изсушители

Фонтанните изсушители, които предлагаме, използват свеж студен въздух, който се награява в камера чрез изгаряне на твърдо гориво (дървени капаци, въглища). Полученият горещ поток се смесва с материала, като по този начин се намалява неговата влажност. Модел Входен...

Read More

Барабанни изсушители

Барабанни изсушители

Барабанните изсушители, които предлагаме, използват свеж студен въздух, който се награява в камера чрез изгаряне на твърдо гориво (дървени капаци, въглища). Полученият горещ поток се смесва с материала, като по този начин се намалява неговата влажност. Всеки изсушител,...

Read More