Енергийно оползотворяване на биомаса

Газификация на биомаса

Газификаторите за твърда растителна биомаса са предназначени за работа с широк спектър от лигнино-целулозни материали, като дървесен чипс, отрези от овощарството, слама, стебла, костилки и др.

Преси за дървесина

Пресите за пелетизране на дървесина имат специални конструктивни решения, които съответстват на особеностите на материала. Твърдостта на дървесината и по-високите работни температури изискват по-голяма якост и надежност на отделните възли и детайли.

Преси за фуражи

В общия случай фуражите са по-лесен материал за пелетизиране, който поставя по-малки изискания към конструкцията на пелетните преси, което пък  води и до по-ниски цени.

Изсушители

Джей Системи предлага различни видове изсушители за постигане на желаната влажност на материала.